Informacione mbi projektin

  • Vendndodhja Dhralë, Himarë
  • Klienti KRON CONSTRUCTION
  • Periudha 2023
  • Statusi Në proces

GREEN COAST RESORT 2, REZIDENCIAL, DHRALE, HIMARË

Shërbimi i ofruar

• Hartimi i projekt zbatimit strukturor duke përfshirë: llogaritjet strukturore, ndërtimin e modelit strukturor, vizatimet, raportin strukturor, tabelat e hekurit, preventivin, specifikimet teknike etj.