Informacione mbi projektin

  • Vendndodhja Tiranë
  • Klienti Bashkia Tiranë
  • Periudha Maj 2023
  • Statusi Përfunduar

Shërbimi i ofruar

Vlerësimi strukturor i situatës ekzistuese dhe i strukturës së përforcuar, përfshin vizatimet strukturore, raportin e detajuar, metodologjinë e ndërhyrjes, specifikimet teknike dhe preventivin.

  • Mbledhja e dokumentacionit teknik ekzistues;
  • Inspektim i plotë në terren;
  • Rilevim topografik dhe matje gjeometrike;
  • Kryerja e provave inxhinierike shkatërruese dhe jo shkatërruese në vend dhe laboratorike;
  • Studimi sizmologjik dhe gjeoteknik.