Informacione mbi projektin

  • Klienti “Balfin” sh.p.k & “Fusha” sh.p.k
  • Periudha Korrik 2023
  • Statusi Në proces

Shërbimi i ofruar

Hartimi i projekt zbatimit strukturor duke përfshirë: llogaritjet strukturore, ndërtimin e modelit strukturor, vizatimet, raportin strukturor, tabelat e hekurit, preventivin, specifikimet teknike etj.