Informacione mbi projektin

  • Vendndodhja Durrës
  • Klienti Fushe Kruje Cement Factory sh.p.k
  • Periudha Prill 2024
  • Statusi Përfunduar

Shërbimi i ofruar

  • Analiza e thelluar strukturore për vlerësimin e kapacitetit strukturor të ndërtesës;
  • Kryerja e provave strukturore shkatërruese dhe joshkatërruese në objekt;
  • Projekti i përforcimit, duke përfshirë vizatimet, raportin, preventivin, specifikimet teknike etj.