Informacione mbi projektin

  • Klienti Shoqëria SKY INVEST sh.p.k
  • Periudha Shtator 2023
  • Statusi Në vazhdim

Shërbimi i ofruar

• Hartimi i projekt zbatimit strukturor duke përfshirë: llogaritjet strukturore, ndërtimin e modelit strukturor, vizatimet, raportin strukturor, tabelat e hekurit, preventivin, specifikimet teknike etj.