Informacione mbi projektin

  • Vendndodhja Berat
  • Klienti Fusha sh.p.k.
  • Periudha Tetor 2023
  • Statusi Përfunduar

Shërbimi i ofruar

  • Mbledhja e dokumentacionit teknik ekzistues;
  • Inspektim i plotë në terren;
  • Verifikim dhe matje gjeometrike;
  • Kryerja e provave inxhinierike në vend;
  •  Hartimi i raportit të vlerësimit tëgjendjes ekzistuese të urës.