UTS-01

Kompania UTS-01 është themeluar në vitin 2007, është e licensuar në fushën e inxhinierisë civile dhe ofron shërbimet e saj në vazhdimësi prej 10 vitesh. Veprimtaria e saj është e përqendruar në kryerjen me cilësi dhe korrektësi të studimeve dhe projekteve arkitekturore, urbanistike, inxhinierike dhe mjedisore të veprave ndërtimore dhe infrastrukturore

Shiko më shumë »

Kontakti:

UTS-01
Rruga: "Nikolla Jorga" Ndërtesa: 7 Hyrja: 7
Apartamenti: 42 Njësia bashkiake: 7
Tiranë, Shqipëri
e-mail: info@uts-01.com

Projekte

Nga viti 2007 deri sot, UTS-01 ka kryer me sukses mbi 200 projekte në fushën e inxhinierisë civile mjaft prej të cilët janë projekte të rëndësishme në fushat e studimeve urbane dhe inxhinierike, infrastrukturës, projektimit, vlerësimit dhe riaftësimit të veprave të inxhinierisë civile.

Stafi

Stafi i UTS-01 është shumë-disiplinor. Kompania ka arkitektë, planifikues urbanë, inxhinierë strukturash, inxhinierë transporti dhe ka bashkëpunim të ngushtë me profesionistë nga fusha të ngjashme si inxhinieri mjedisore, mekanike, elektrike dhe hidraulike.

Botime dhe studime

Për të kryer aktivitetet e saj kryesore, UTS-01 punon në kontakt të ngushtë me Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit. Kompania mbështetet në ekspertizën teknike të Fakultetit, ajo u ofron konsumatorëve ekspertizën më të mirë profesionale dhe ofron rekomandimet e nevojshme për trajtimin e çështjeve të ndryshme dhe nga ana tjetër kontribuon në botën akademike, ndërtimin e kapaciteteve dhe njohurive të saj përmes kapitalizimit të përvojës praktike të marra në terren nga ekspertët.

Për momentin kjo faqe nuk është funksionale

Faleminderit për mirëkuptimin!

12

Pjesë eurokodesh të pështatura për Shqipëri

6

Plane të përgjithshme vendore

10

Vite operimi në fushat inxhinierike